Dane osobowe przekazywane przez Państwa przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Państwa zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

Administracja danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony https://szymonkaczmarek.com/ jest Pan Szymon Kaczmarek, prowadzący działalność pod firmą Szymon Kaczmarek PICTURA z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4/206; na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5562493424 REGON: 340501670, adres mailowy: mail@szymonkaczmarek.com  zwana dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość skierowaną do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; realizacji Państwa zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres zamieszkania. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest niezbędne do kontaktu z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz realizacji ewentualnej umowy.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Państwem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator będzie je przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa.

Odbiorcy danych

Administrator może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, albo dostawcą towarów. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw powinni Państwo skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane anonimowe i powiadomienia push

Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://szymonkaczmarek.com/ na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją strony internetowej, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Polityka cookies

Strona internetowa https://szymonkaczmarek.com/ posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na Państwa komputerze przez serwer i dostarczają danych statystycznych o Państwa aktywności, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty platformy.

Pozostałe informacje

Jeżeli na stronie internetowej https://szymonkaczmarek.com/  zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez platformę stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

Strona internetowa zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronie https://szymonkaczmarek.com/. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres  mail@szymonkaczmarek.com

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach informacja będzie zamieszczana w bardziej widoczny sposób.